Ryhdy Eino Leino -talon kummiksi

Eino Leino -talon ylläpitämiseen ja kehittämiseen tarvitaan monipuolista osaamista, jota ei aina löydy taloa ylläpitävien seurojen piiristä. Tarvitaan luovia ideoita, matkailuosaamista, rakennusosaamista, kulttuurista tietämystä ja monen muuan alan tietämystä, taitoa ja näkemystä.

Eino Leino -talo kutsuu henkilöitä, jotka haluavat tiedoillaan, taidoillaan ja yhteyksillään olla tukenamme, talokummeiksi. Jos haluat tukea työtämme, ilmoittaudu kummiksi.